Tipy na výlet

Tipy na výlety V prípade, že ste zástancom aktívneho relaxu, to zn., že nechcete stráviť všetok čas iba na kúpalisku, ale chcete podniknúť aj výlety do bližšieho, prípadne širšieho okolia, máme pre Vás niekoľko tipov na výlet...

Radava

Ani nemusíte chodiť ďaleko, aby Ste si urobili peknú prechádzku. Asi 20 minút pohodovej chôdze je od privátu Relax vzdialený starý kostol v poli. V jeho okolí sú nasadené krásne lipy. Posúďte sami...

Kostolik v poli, Radava Kostolik v poli, Radava Kostolik v poli, Radava Kostolik v poli, Radava

Arborétum Mlyňany

Zbierku drevín založil v roku 1892 významný dendrológ Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. Od roku 1953 je v správe Slovenskej akadémia vied. Od roku 1967 je v arborétu umiestnený Ústav dendrobiológie SAV. Na ploche 55 hektárov si môžeme prezrieť 2183 druhov, variet, foriem a kultivarov drevín. Celkovo je tu zastúpených 93 čeľadí, 294 rodov a 1467 druhov rastlín. Medzi nimi je asi 355 ihličnatých, 1828 listnatých a 409 stálozelených taxónov stromov. Zbierka obsahuje rastliny z Európy, Ázie, Severnej Ameriky a Austrálie.

Arboretum Mlynany Arboretum Mlynany Arboretum Mlynany

 

Prírodné jazero v Komjaticiach

Ak sa Vám zunuje kúpanie v bazénoch a zatúžite po prírodnom jazere, môžete navštíviť 45 hektárové jazero medzi obcami Komjatice a Černík, ktoré je od Radavy vzdialené 16 km. Jazero Vám ponúka možnosť kúpania, rybárčenia a v prípade priaznivého vetra aj surfovania...

Prirodne kupalisko - Strkaren v Komjaticiach

Ďalším prírodným jazerom v neďalekom okolí je Tona, ktorá sa nachádza pri Šuranoch, ktoré sú od Radavy vzdialené len pár kilometrov.

Nitra

História

Nie je mnoho miest, ktoré by príroda obdarovala takým krásnym prostredím a výhodnou polohou ako Nitru. Hovorí sa, že bola (podobne ako Rím), založená na siedmich pahorkoch. S jej menom sú spojené počiatky slovenských dejín, mená Pribinu, Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda (r. 863), i zmienka o prvom kresťanskom kostolíku na našom území a o zavedení prvého slovanského písma. Počiatky jej osídlenia siahajú však až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy na území mesta. Už pred 30 000 rokmi bola husto osídleným územím. Osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer pred 6 000 rokmi. Na vrchole svojej slávy bola Nitra v čase vlády krála Svätopluka. V jednom z najcenejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami. V roku 1248 panovník Belo IV. z vďaky za záchranu pred Tatármi, povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto. Týmto výsadám sa Nitra však dlho netešila, lebo už o 40 rokov neskôr ju kráľ Ladislav IV daroval aj so všetkým príslušenstvom nitrianskemu biskupstvu. Premena Nitry z kráľovského mesta, na mesto zemepánske mala ďalekosiahle dôsledky. Mesto sa dostalo do nižšej právnej kategórie, no ako biskupské sídlo a významný hrad bola i naďalej významným centrom.

Pamiatky

Diecézna knižnica (Bibliotheca dioclesiana) je najvzácnejšou súčasťou objektu Veľkého seminára. Prvopočiatky knižnice siahajú až do 12. storočia, už vtedy pri katedrálnom chráme existovala zbierka rukopisných kódexov. Dnes obsahuje knižnica cca.66 000 zväzkov. Okrem teologickej literatúry sa tu nachádzajú aj diela z histórie, geografie, prírodných vied, filozofie, pedagogiky, bibliografie, práva, literatúry, encyklopédie, jazykovedy, ďalej sú tu historické rukopisy, časopisy. Z jazykového zloženia knižnice prevláda latinčina, nemčina a maďarčina. Najvzácnejšou časťou fondu sú prvotlače ?inkunábuly?, t. z. tlače do r. 1500.

Mariánsky (morový) stĺp vznikol v r.1750 ako pamiatka na ukončenie pustošivej morovej epidémie, ktorá postihla Nitru v r.1749. Morový stĺp dal postaviť biskup I.Esterházy. Autorom sochárskej výzdoby je rakúsky sochár M.Vogerl. Spomedzi morových stĺpov na Slovensku patrí medzi najvzácnejšie. Obdobný stĺp zdobí rakúske mestečko Hainburg.

Nitriansky hrad je najvýraznejšou a najcennejšou pamiatkou Nitry. Vypína sa na skalnom vápencovom vŕšku obtekanom riekou na úpätí bájneho Zobora. Hrad je pamätníkom mnohých stáročí, viažu sa k nemu významné historické, politické a spoločenské udalosti a ako jeden z mála slovenských hradov napriek častým pohromám si zachoval sídelný funkčný ráz až do našich čias a nezmenil ani svoj architektonický vzhľad získaný v 17. storočí. Hrad v dnešnej podobe je výsledkom staviteľskej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí. Skladá sa zo štyroch samostatných častí odlišného charakteru, stmelených v nedeliteľný celok: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a dobre zachovaného vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu. Podľa najnovších archeologických výskumov hradný kopec bol osídlený už v 9. storočí, avšak výstavba kamenného hradu spadá do obdobia zániku Veľkej Moravy.

Knieza Pribina, socha v Nitre Konstantin a Metod, vierozvesci Morovy stlp a Nitriansky hrad Socha

Nitrianska hradna studna Pdvecerna silueta Nitrianskeho hradu Nitrianske hradne namestie

Nitra Nitrianska kniznica Nitrianska katedrala Nitrianska synagoga

Levice

O Leviciach sa dozvedáme z listiny pochádzajúcej z roku 1318. Je to prvá písomná správa o existencii Levického hradu, ktorý bol postavený na nízkom skalnom ostrohu nad močariskami Hrona. Po stáročia bol vysunutou baštou na ceste k stredoslovenským banským mestám. Písomné pramene ako prvého majiteľa hradu uvádzajú Matúša Čáka. V neskoršom období prinášali utrpenie obyvateľom mestečka a celého okolia časté a ničivé nájazdy Turkov. Mnohých odvliekli do zajatia a Levice niekoľkokrát vypálili. Napriek tomu sa Levice v prvej polovici XVII. storočia vzmáhali, boli administratívnym a ekonomickým centrom rozsiahleho hradného panstva. V šesťdesiatych rokoch XVII. storočia opäť vzplanul boj s Turkami. Vo veľkej bitke pri Leviciach v r. 1664 boli Turci porazení.V Leviciach môžete obdivovať slávnu pevnosť z obdobia tureckých vojen - Levický hrad. Milovníci histórie môžu navštíviť Tekovské múzeum, kde sú bohaté expozície regionálnej archeológie, histórie, prírody a dejín miestneho lekárnictva . V levickom okrese nájdete raritu Európy - kamenné obydlia v Brhlovciach.

Levicky hrad Tekovske muzeum Kamenne obydlia