Kardio kick box

Kardio kick box

Kardio kickbox je cvičenie vhodné pre aktívnych športovcov v rámci regenerácie, pre bývalých športovcov, pre začiatočníkov, ženy a mužov, pre dievčatá a chlapcov.

Zásadný rozdiel medzi kickboxom a kardio kickboxom je ten, že sa cvičenci nepripravujú na súťaže. Čiže sa necvičí do anaeróbnej záťaže (lapanie po dychu) a nerobí sa full contact. Veková hranica nie je obmedzená, každý cvičí koľko môže, čiže sa cvičí pre radosť a zdravie. No a popritom si zvyšuje sebavedomie i tým, že sa učí údery, kopy, kryty a základné prvky sebaobrany.

Obavy z nezvládnutia techník alebo z kondície sú zbytočné, nikto nikoho nenaháňa a neurčuje limity.

Tí, ktorí sa voľakedy venovali hocijakému športu, nie iba bojovému a majú potrebu opäť začať niečo so sebou robiť, tak vyskúšajú. Po jednom tréningu však ťažko zhodnotia, je potrebné absolvovať viacej tréningov, pričom najťažšie je vydržať, aby si urobili ucelený obraz, čiže zistili ako sa telo a psychika prispôsobuje novej skutočnosti.

Tréningy sú vlastne metodikou, návodom i na individuálne tréningy. Je možné sa za určitých podmienok dohodnúť i na osobných tréningoch.

Obsahom tréningov je okrem úderov, kopov, krytov, sebaobranných techník i návod na kondičné posilňovanie celého tela, a taktiež  bezpečného a efektívneho posilňovania brušných svalov (písal som o tom v iných článkoch). No a kvalitný strečing bude neoddeliteľnou súčasťou tréningov. Veľa ľudí má problémy s chrbticou, krížami, kĺbmi...Pri systéme, ktorý používam ja, mi ľudia potvrdili, že im to hodne pomohlo. Problém bol v tom, že sa prestali tejto oblasti, čiže nenásilnému strečingu venovať.

Tréningy sú:

v telocvični POLYGYM FITNESS pri autobusovej stanici v Nitre každú stredu

v čase 18.30 - 19.30 hod.

Informácie v telocvični, v Športovej a armádnej predajni na Mostnej ul. 17 v Nitre, resp. na tel. čísle 0905-525591.

Mitúch Ján

tréner