Kick Box - Čo to je?

Kick box

Slovo kick box je v preklade spojenie slov kop a úder, resp. pästný boj s kopmi. Zo začiatku sa kick boxu venovali najmä bývalí karatisti. Bojové športy ako kung-fu, ju-jutsu, nin-jutsu, jet kune do, taekwondo, aikido , kick box a pod. získavali do svojich radov členov až po roku 1989. V západných krajnách bol kic box výraznejšie udomácnený, niekde ho od karate už vlastne ani neodlišujú. I u nás v súčasnosti športové karate preberá niektoré prvky z kick boxu, hlavne chrániče. Pre ochranu zdravia to má svoje opodstatnenie.

Počas mojej praxe trénera a rozhodcu som sa stretol taktiež s názorom, že kick box je brutálny šport. Som presvedčený, že úroveň a bezpečnosť je v rukách hlavne trénerov a v prípade závodnej činnosti i rozhodcov. Kick box sa nemusí cvičiť iba za účelom súťaženia. Rozdeľuje sa na 3 základné kategórie:

  • semi contact
  • light contact
  • full contact
  • low kick

I toto delenie je však vo vývoji. Semi contact je v hrubých rysoch športové karate-kumite, odlišuje sa najmä používanými technikami. Rozhodca techniky priebežne vyhodnocuje za cenu prerušovania zápasu. Je povolený kontrolovaný kontakt. Zápas v light contacte sa neprerušuje, bodovanie sa vykonáva tak ako v boxe. Úderové a kopacie techniky sú ľahké, kontrolované. Ak sa stretnú dvaja neagresívni a technicky zdatní cvičenci, tak sa je na čo dívať. Kategória full contact je vlastne poňatie boja tak ako v boxe, čiže je tu snaha o plný kontakt, avšak s používaním kopov a podrážaním nôh. Low kick je kategória, kde sú povolené kopy na stehná.

No a prečo niekto prejaví záujem o tento šport?! Najčastejším dôvodom je sebaobrana, zdravé sebavedomie sa zvyšuje s osvojovaním si techník. Postupne sa motivácia mení, ale to je na inú debatu.

Obsahom tréningov je posilňovanie, strečing, cvičenie techník samostatne, vo dvojiciach, niekedy i s muzikou na rytmus a kondíciu, úderové a kopacie techniky do aparátov, troška relaxácie a pod. Na prvom mieste je však bezpečnosť cvičencov a cvičenkýň. S týmto dynamickým a všestranným športom je možné začať už v 8 roku dieťaťa, horná hranica s cvičením pre zdravie a sebavedomie je neobmedzená. Cvičenie sa však musí prispôsobiť možnostiam a schopnostiam jednotlivca pri dodržaní princípu postupnosti a nenásilnosti.

Ing. Mitúch Ján
tréner kick boxu, karate, sebaobrany,
kulturistiky,cvičiteľ hathajogy, masér,
strelecký inštruktor

Tréningy kickbox K1:
Gymnázium Golianova ulica Nitra-Klokočina pondelok, streda, štrvrtok v čase 18.00-19.30 hod, hlavný tréner Marko Dzibela tel: 0911880844