Prečo strečing

Strečing a relaxácia

Strečing a relaxácia

Poznámka: článok bol písaný pre hokejistov.

Slovo strečing v preklade znamená naťahovanie. Okrem vyťahovania hlavy, trupu a končatín sa robí i krútenie, napínanie a uvolňovanie. Niekto to pozná z rehabilitačných cvikov, iný zasa zo športu,alebo iba tak. Sú rôzne metódy a formy, záleží čo s konkrétnym cvikom v určitom trvaní sledujeme. Dôležitá je postupnosť, nenásilnosť a prispôsobovanie sa konkrétnemu jedincovi. Účinok cvikov sa zosilní zaradovaním cielených relaxačných prvkov, čo hodne cvičiacich z viacerých dôvodov nerealizuje, napr. z časového dôvodu, z nevedomosti a pod. Dôvody prečo cvičiť a prečo práve strečing, som zhrnul do niekoľkých bodov, ktoré boli ponúknuté športovcom. No i laik si to vie " rozmeniť na drobné" a vie si tam nájsť myšlienky, ktoré mu môžu niečo povedať. Tie body sú nasledovné:

 

Čítať ďalej: Strečing a relaxácia