Strečing a relaxácia

Strečing a relaxácia

Poznámka: článok bol písaný pre hokejistov.

Slovo strečing v preklade znamená naťahovanie. Okrem vyťahovania hlavy, trupu a končatín sa robí i krútenie, napínanie a uvolňovanie. Niekto to pozná z rehabilitačných cvikov, iný zasa zo športu,alebo iba tak. Sú rôzne metódy a formy, záleží čo s konkrétnym cvikom v určitom trvaní sledujeme. Dôležitá je postupnosť, nenásilnosť a prispôsobovanie sa konkrétnemu jedincovi. Účinok cvikov sa zosilní zaradovaním cielených relaxačných prvkov, čo hodne cvičiacich z viacerých dôvodov nerealizuje, napr. z časového dôvodu, z nevedomosti a pod. Dôvody prečo cvičiť a prečo práve strečing, som zhrnul do niekoľkých bodov, ktoré boli ponúknuté športovcom. No i laik si to vie " rozmeniť na drobné" a vie si tam nájsť myšlienky, ktoré mu môžu niečo povedať. Tie body sú nasledovné:

 

 

  1. Telo človeka možno z určitého hľadiska porovnať k stroju, alebo k autu. Opotrebováva sa jedno i druhé a bez údržby oveľa rýchlejšie.
  2. Svaly, kľby a šľachy sa používaním opotrebovávajú, nečinnosťou zasa strácajú na funkčnosti. V konečnom dôsledku sa extrémna záťaž alebo nečinnosť určitých svalov, klbov a šliach prejaví na sile, rýchlosti, vytrvalosti a postupne i na zdravotnom stave.
  3. Telo najlepšie funguje, ak je rovnováha na fyzickej a psychickej úrovni. Každá nerovnováha, hlavne dlhodobejšia, vytvára disharmóniu.
  4. Súčasťou údržby tela, teda fyzickej a psychickej oblasti je taktiež regenerácia a v nej dôležitú funkciu plní i strečing a relaxácia. Samozrejme že nenahradia lekára, maséra a pod.,ale môžu výrazne pomôcť k zvyšovaniu a udržaniu fyzickej a psychickej zdatnosti, teda i k zlepšovaniu či udržaniu celkovému zdravotnému stavu.
  5. Pri športovom výkone či z normálnom bežnom živote nemožno od seba oddeliť telo a psychiku. Pritom v jednom i v druhom vzniká napätie a uvolnenie. Napätie a uvolnenie na telesnej úrovni má vplyv na emocionálnu stránku, no platí taktiež opačne, teda napätie a uvolnenie na psychickej úrovni pôsobí na napätie a uvolnenie svalov.
  6. Na ovplyvňovanie napätia a uvolnenia tela a psychiky existujú rôzne spôsoby. V strečingu, relaxácii a v koncentrácii sú rôzne metódy a formy ako vplývať na napätie a uvolnenie. Všeobecne teda na energetické dráhy môžeme pôsobiť veľa spôsobmi. A nemusíme iba extrémne zaťažovať svaly, kľby a šľachy.
  7. Veľa športovcov, ale i laikov to už pochopilo a prijalo, hoci o tom moc nerozprávajú. Je to práca jemnohmotnejšia, pričom výsledok ako pri posilňovaní so železom ihneď nevidieť. Významní kulturisti, alebo iní športovci pochopili, že klasické namáhanie tela funguje s výsledkami iba po určitú hranicu a potom už musia používať iné spôsoby a metódy a svoj celkový tréning si bez toho už ani nevedia predstaviť.
  8. Dostať sa na športový vrchol, ak to trvá krátky čas je asi dôležité, ak trvá dlhý čas, je asi ešte dôležitejšie. Pre niekoho je možno najdôležitejšie to, že vie byť činný do vysokého veku so zdravším telom a pevnejšou psychikou, s pozitívnejším pohľadom a teda i s kvalitnejším životom.

Ing. Mitúch Ján, tréner karate, kick boxu, sebaobrany,
cvičiteľ hatha jogy, masér, strelecký inštruktor
Dátum publikovania: 17.9.2007

Blizsie o joge na: www.joga.sk